24Nov
24Nov

Thanksgiving Day

24 Nov, 2022 — 24 Nov, 2022   
Event details

Happy-Thanksgiving

 • Time
  24 Nov, 2022 — 24 Nov, 2022
${DataItem.Address.Title}
${DataItem.Address.MarkerText}
16Nov
16Nov

Planning Board Meeting

16 Nov, 2022 PM 8:00 — 16 Nov, 2022 PM 9:00   
Event summary
Planning Board Meeting 8:00 PM
Event details

Planning Board Meeting 8:00 PM

 • Time
  16 Nov, 2022 PM 8:00 — 16 Nov, 2022 PM 9:00
${DataItem.Address.Title}
${DataItem.Address.MarkerText}
15Nov
15Nov

Town Board Meeting 7:00PM

15 Nov, 2022 PM 7:00 — 15 Nov, 2022 PM 7:00   
Event summary
Town Board Meeting 7:00PM
Event details

6 Horton Road

 • Time
  15 Nov, 2022 PM 7:00 — 15 Nov, 2022 PM 7:00
${DataItem.Address.Title}
${DataItem.Address.MarkerText}
09Nov
09Nov

Planning Board Work Session

09 Nov, 2022 PM 7:30 — 09 Nov, 2022 PM 8:30   
Event summary
Planning Board Work Session 7:30 PM
Event details

Planning Board Work Session 7:30 PM

 • Time
  09 Nov, 2022 PM 7:30 — 09 Nov, 2022 PM 8:30
${DataItem.Address.Title}
${DataItem.Address.MarkerText}
09Nov
09Nov

Town Board Work Session 7:00 PM

09 Nov, 2022 PM 7:00 — 09 Nov, 2022 PM 8:00   
Event summary
Town Board Work Session Upper Level
Event details

Town Board Work Session

 • Time
  09 Nov, 2022 PM 7:00 — 09 Nov, 2022 PM 8:00
${DataItem.Address.Title}
${DataItem.Address.MarkerText}
09Nov
09Nov

ZBA Work Session & Regular Meeting (Lower Level)

09 Nov, 2022 PM 7:00 — 09 Nov, 2022 PM 8:00   
Event summary
ZBA Work Session & Regular Meeting
Event details

ZBA Work Session & Regular Meeting 

Work Session 7:00 PM

Regular Meeting 7:30 PM

 • Time
  09 Nov, 2022 PM 7:00 — 09 Nov, 2022 PM 8:00
${DataItem.Address.Title}
${DataItem.Address.MarkerText}
01Nov
01Nov

Town Board Meeting 7:00 PM

01 Nov, 2022 PM 7:00 — 01 Nov, 2022 PM 9:00   
Event summary
Town Board Meeting
 • Time
  01 Nov, 2022 PM 7:00 — 01 Nov, 2022 PM 9:00
${DataItem.Address.Title}
${DataItem.Address.MarkerText}

Blooming Grove Hazard Mitigation Plan

Please see attached documents regarding the Hazard Mitigation Plan for the Town of Blooming Grove and the Villages of South Blooming Grove and Washingtonville.

Hazard Mitigation Plan
View the Plan here

Plan Documents
Hazard Mitigation Proposal & Presentation: Download
FEMA Hazard Mitigation Grant Fact Sheet: Download

Citizen Feedback Survey
Take the survey online: Survey Link